Waarschuwing Waarschuwing: Ik kan het configuratie bstand: /home/deb31532/domains/honka.nl/public_html/winkel/includes/configure.php beschrijven. Dit is een potentieel risico - Stel de permissies van de gebruiker goed in (CHMOD).
    Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Begin pagina  |  Uw Klantgegevens  |  Inhoud Winkelwagen  |  Afrekenen  |  Neem contact op   
CategorieŽn
Honden
Katten
Knaagdieren
Vogels
Natuurgenezing
Zomer Artikelen
 Google
Snel Zoeken
 

Gebruik trefwoorden om een artikel te vinden.

Uitgebreid Zoeken
Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van HonKa.nl ( verder te noemen De HonKa Dieren Voordeelshop) en op alle met u (afnemers van producten van De HonKa Dieren Voordeelshop) gesloten overeenkomsten.

1.2 De HonKa Dieren Voordeelshop is als volgt te bereiken:
E-mail: 24 uur per dag via email webshop@HonKa.nl

De HonKa Dieren Voordeelshop is gevestigd in: xxx, xxxx xx xxx Kamer van Koophandel nummer; xxxxx Zakelijk bankrekeningnummer; xxxxxx o.v.v. HonKa Dieren Voordeelshop BTW-nr: NLxxxxxxx

1.3 De HonKa Dieren Voordeelshop respecteert en beschermd uw privacy en zal zorgvuldig met de door u verstrekte gegevens omgaan. Door een bestelling te plaatsten verklaart u op de hoogte te zijn van onze privacyverklaring.

2 Bestellen

2.1 Bestellingen kunnen alleen via de internetsite worden geplaatst.

2.2 Er is een minimum bestelbedrag van Ä25,00. Bij bestellingen onder Ä25,00 zullen altijd bezorgkosten in rekening worden gebracht.

2.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat De HonKa Dieren Voordeelshop uw bestelling in behandeling heeft genomen. En u de betaling in werking heeft gezet.

2.4 Verzending naar een postbus is helaas niet mogelijk.

3 Prijzen

3.1 De in de laatst verschenen internetpagina van De HonKa Dieren Voordeelshop vermelde prijzen gelden. Voor de meest actuele prijsinformatie raden wij u aan de internetsite te raadplegen.

3.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is De HonKa Dieren Voordeelshop bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

3.3 Alle prijzen zijn in Euroís, inclusief BTW en kosten van verpakking, exclusief kosten van vervoer, verzending, verzekering en wettelijke bijdragen.

3.4 De HonKa Dieren Voordeelshop is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen aan u door te berekenen. Tevens is de HonKa Dieren Voordeelshop bevoegd om prijzen van een product te alle tijden aan te passen. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat de prijs van een bepaald artikel is gestegen en dit nog niet op de website is vermeld. HonKa Dieren Voordeelshop zal in dat geval altijd eerst contact opnemen met de koper. Indien de koper het niet met de hogere prijs eens is kan de order worden geannuleerd zoals bij punt 4.5 en 4.6 staat beschreven.

3.5 Alle prijzen en specificaties zijn onder voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen. Afbeeldingen en omschrijvingen van producten kunnen afwijken van de werkelijkheid.

4 Levering

4.1 Aflevering door De HonKa Dieren Voordeelshop vindt plaats door afgifte aan de eerste vervoerder. Al onze leveringen worden bezorgd door DPD, TNT-Post of een dergelijk bedrijf of worden door onze eigen bezorgdienst bij u afgeleverd. Indien de bestelling niet door u wordt afgenomen worden de zendingen retour gezonden aan De HonKa Dieren Voordeelshop. U ontvangt hierna echter wel een factuur voor de door ons gemaakte verzendkosten. Alle bestellingen worden op het opgegeven afleveradres afgeleverd. Indien u niet thuis bent zullen wij het pakket bij uw buren proberen af te geven.

4.2 De goederen reizen in uw opdracht en voor uw rekening en risico. De HonKa Dieren Voordeelshop besteedt de verzendingen uit aan TPG-Post of een dergelijk bekwaam bedrijf. Derhalve is De HonKa Dieren Voordeelshop niet gerechtelijk verantwoordelijk voor de integriteit van de afleverwijze van de door u bestelde producten.

 4.3 De HonKa Dieren Voordeelshop levert de bestelling zoals op de internetpagina is vermeld met bekwame spoed af. Wij hanteren een maximale levertijd van 7 werkdagen na ontvangst van uw betaling aan te houden. Indien producten niet voorradig zijn kan het langer duren. Overschrijding van enige levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. De maximale levertijd is 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien deze levertijd niet kan worden gehaald door welke omstandigheden dan ook zal de verkoper de consument hiervan tijdig op de hoogte stellen. Op dat moment kunnen beide partijen een nieuwe levertijd overeenkomen of de overeenkomst ontbinden.

4.4 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal De HonKa Dieren Voordeelshop in overleg met u een zowel wat prijs als kwaliteit vergelijkbaar ander artikel leveren. Of overleg met u plegen.

4.5 Indien u uw order wilt annuleren voordat deze aan u is verzonden zullen wij administratie kosten in rekening brengen. Kosten voor een IDEAL of PAYPAL betaling zullen in dat geval altijd aan u worden doorberekend.

4.6 Bij annulering van uw order zal HonKa Dieren Voordeelshop u geen geld terug betalen maar zal een tegoedbon worden uitgeven. U ontvangt de tegoedbon via e-mail. Het bedrag dat op de tegoedbon staat aangegeven kunt u gebruiken bij een eventuele volgende order. Indien een bepaald product onverhoopt niet meer leverbaar is zal HonKa Dierenvoordeelshop een tegoedbon uitgeven met de waarde van het betreffende product.

5 Betaling

5.1 U kunt op 4 manieren betalen:

- U betaalt vooruit. Het totaalbedrag kunt u overmaken op Rabobankrekening.: xxxx t.n.v. HonKa Dieren Voordeelshop te xxxx.
U dient bij betaling het bestelnummer en factuurnummer te vermelden.

- U betaald door middel van IDEAL.

- U betaald met creditcard of PAYPAL.

7 Retourrecht

7.1 U heeft het juridisch recht om binnen een termijn van 7 dagen na ontvangst van uw bestelling de levering te annuleren. Teruggezonden artikelen dienen voldoende gefrankeerd te zijn. Ongefrankeerde pakketten kunnen wij helaas niet accepteren. Deze worden geweigerd of de kosten worden bij de klant in rekening gebracht. Ook rembours zonder voorgaand overleg wordt geweigerd.

Artikelen dienen ongebruikt en onbeschadigd retour gezonden te worden.

U dient een retourzending schriftelijk te melden via ons e-mail adres webshop@honka.nl. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om te overleggen via webshop@honka.nl.

7.2 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, ontvangt u van De HonKa Dieren Voordeelshop een tegoedbon met de door u betaalde prijs, met uitzondering van de verzend- en verzekeringskosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen.

7.3 Wanneer de door De HonKa Dieren Voordeelshop afgeleverde artikelen niet binnen de zichttermijn van artikel 7.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.

7.4 Van het retourrecht zijn uitgesloten: boeken, videoís, CD-ROMS, Cdís, dieren en verzorgingsproducten incl. antivlooien- en tekenmiddelen en afgeprijsde artikelen, waarbij een van/voor prijs geld.

7.5 Retourzending van artikelen is voor uw rekening en risico. Het is verstandig bij retourzendingen een bewijs van verzending te vragen.

8 Garantie

8.1 De HonKa Dieren Voordeelshop hanteert de garantiebepalingen van de betreffende fabrikant/leverancier. Indien gewenst kan De HonKa Dieren Voordeelshop de koper vragen het product op te sturen voor inspectie van de aard en oorzaak van het defect. Dit dient altijd voldoende gefrankeerd te gebeuren De verzendkosten voor het sturen van een nieuw/gerepareerd artikel worden alleen vergoed door De HonKa Dieren Voordeelshop als het defect valt onder garantie. Let op: wij zijn niet aansprakelijke voor defecten ontstaan tijdens het vervoer. Of wanneer u wijzigingen aan het artikel heeft aangebracht.

8.2 Garantieaanspraken kunnen alleen binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk of per e-mail bij De HonKa Dieren Voordeelshop worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.(aankoop bewijs met geldende garantie termijn)

8.3 Deze garantie houdt in dat indien aan de in 8.2 gestelde voorwaarden is voldaan, De HonKa Dieren Voordeelshop het artikel of repareert of vervangt of de aankoopprijs of een deel daarvan vergoedt (ter keuze van De HonKa Dieren Voordeelshop), zonder dat u de kosten daarvan dient te betalen. Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke voorzieningen.

8.4 Deze garantie is niet van toepassing indien: u wijzigingen aan het artikel of apparaat heeft aangebracht; sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing; het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid; De HonKa Dieren Voordeelshop niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek. Tevens is uitgesloten van garantie normale slijtage van het artikel en redelijkerwijs te verwachte mindere kwaliteit van bepaalde producten.

9 Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van De HonKa Dieren Voordeelshop met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder 8 geregelde garantie.

9.2 De HonKa Dieren Voordeelshop is niet aansprakelijk voor door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

9.3 De HonKa Dieren Voordeelshop kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor veranderingen in de gezondheid van uw dier ten gevolge van het gebruik van de producten, indien dit te wijten is aan verkeerd gebruik. Bij het gebruik van het product dient de handleiding in acht te worden genomen. Bij twijfel over de gezondheidstoestand en capaciteiten / conditie van uw dier dient u uw dierenarts te raadplegen. De op de website genoemde gewichten / maten / aanbevelingen, zijn uitsluitend als indicatie bedoeld. Hieraan kunnen wij geen rechten ontlenen. De aansprakelijkheid van De HonKa Dieren Voordeelshop is altijd beperkt tot het bedrag van de terzake verzonden factuur. De HonKa Dieren Voordeelshop stelt te allen tijde de leverancier/fabrikant verantwoordelijk, indien het product niet in orde blijkt te zijn.

10 Geschillen

10.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar De HonKa Dieren Voordeelshop is gevestigd bevoegd, tenzij De HonKa Dieren Voordeelshop voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.

11 Extra voorwaarden met betrekking tot de koopjeshoek

11.1 De artikelen in de koopjeshoek bestaan uit restant verkoop en speciale aanbiedingen.

11.2 Van de in de koopjeshoek aangeboden artikelen is maar een beperkt aantal beschikbaar. Voor alle in de koopjeshoek aangeboden artikelen geldt op = op. Zodra meerdere personen tegelijk een laatste artikel in het winkelwagentje hebben, is degene die het eerste afrekent degene die het artikel tegen de aanbiedings prijs ontvangt. Voor de overige personen geldt deze aanbieding niet meer.

11.3 Voor de artikelen uit de koopjeshoek, zijn uiteraard verder ook alle overige algemene voorwaarden van toepassing. Let hier vooral op voorwaarde 7.4

Volgende
Algemene Voorwaarden  -  Vraag en Antwoord  -  Links  -  Neem contact op
Copyright © 2009 - 2012 HonKa Dierenvoordeelshop